Algemene ledenvergadering 2016

afbeelding van Wim

NEWSFLASH ALGEMENE LEDENVERGADERING

Agenda Algemene ledenvergadering KNKF – Sectie Powerliften

Datum:        28 mei 2016 
Aanvang:    14.00 uur
Locatie:       Bondsbureau en hoofdkantoor  DRC-Groep
Markt 4  
5691 AR  Son en Breugel

Stukken op te vragen bij hc.keizer [at] quicknet.nl 


1.    Opening voorzitter.
2.    Vaststellen notulen van de ALV 2015 d.d. 30-05-2015.
3.    Ingekomen stukken en mededelingen.
    - Voorstel ontwikkeling nieuwe website met koppeling ledenadministratie, 
         inschrijfprocedure enz.
4.    Verslag kascommissie
5.    Vaststellen jaarverslag & financieel verslag 2015 
6.    Einde bestuurstermijn en verkiezing nieuw bestuur
       Voorzitter: Pieter van de Vijfeijke  Herkiesbaar
       Secretaris: Henk Keizer  Herkiesbaar
7.    Begroting 2016
8.    Wijziging reglement deelname aan Internationale wedstrijden
9.    Voorstel wijziging prijzen bij Master-wedstrijden
10.    Wedstrijdkalender seizoen 2016-2017
11.    Rondvraag


Datum Gebeurtenis: 

zaterdag, 28 mei, 2016 -
14:00 to 17:00

Pagina's

Subscribe to Powerlifting.info RSS